Kontakt

Kontakt.

Besöksadress: Ledningsgruppen:
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
VD
Jan Persson
Postadress:
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
Produktion
Christopher Wark
Fakturaadress:
Pressen
Morgontjänst KB
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
HR
Maria Björnefur
Vill Du bli kund? Kontakta jan.persson@premo.se

Applications must be sent through the formular in the front page!
Ansökningar måste skickas genom formuläret som ni hittar på första sidan!
Webbplatsens foton:
Premo och Nathalie Agnekil