Kvalitet & Miljö

Om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor är ett levande arbete. Vi ser det som en daglig och rolig utmaning.

Bland annat mäter vi kvaliteten för varje uppdrag. Om något blir fel, eller inte är tillräckligt bra, så sätter vi in åtgärder omedelbart. Centralt är också uppföljningen tillsammans med kunderna.

Vi som arbetar med transporter har ett särskilt ansvar för att minska vår påverkan på naturen. I första hand är det ett moraliskt och allmänmänskligt ställningstagande. Men vi är också övertygade
om att det är ett sätt att stärka konkurrenskraften.

Lagar och regler, och kanske framför allt det allmänna miljömedvetandet, gör att framtidens företag måste arbeta med miljön i tankarna. Det gör vi på mer än ett sätt…

Läs mer om: Kvalitet och Miljö.