Miljö

För ett mer hållbart samhälle.

Vår affärsidé bygger på att distribuera tillsammans med tidningarna.

Rent praktiskt och ekonomiskt innebär det en rad fördelar. Kanske viktigast är de miljövinster som uppstår. Det är oerhört centralt att stora distributionssystem som vårt utnyttjas på ett effektivt sätt. När samma rutt kan köras med en transport i stället för två är mycket vunnet.

I vårt arbete kommer vi alltid att ha någon form av miljöpåverkan. Det är ofrånkomligt. Vår inställning är att med gemensamma krafter kan vi göra den mindre och mindre.

Vi är sedan juni 2011 miljöcertifierade enligt ISO14001. Det innebär att det vi gör kontrolleras och att vi kontinuerligt förbättrar vårt miljöarbete.

Läs vår miljöpolicy här.