Utvecklingsmöjligheter

När du vill ta nästa steg.

För dig som arbetar som distributör och vill vidareutbilda dig finns chansen att söka till Premos Traineeprogram.

Många av våra arbetsledare och områdeschefer har börjat sin karriär på Premo som distributör. Att så att säga början från början är ett bra sätt att lära känna företaget och få en djupare förståelse för
hur allt fungerar. Chefer som vet hur det är där ute i verkligheten blir sannolikt också bra ledare.

På arbetsplatserna genomförs utbildningar kontinuerligt. De senaste åren har exempelvis utbildning inom mångfald och hantering av riskfyllda situationer i arbetet genomförts.