Emissionsfria hemleveranser till över två miljoner stockholmare
– det är vi ensamma om.

Från hösten 2023 är samtliga Last Mile-leveranser med Premos tidningsbud emissionsfria och sker med elfordon, cykel och till fots. Det är vi ensamma om.

Men vi nöjer oss inte med det. Nästa steg är First Mile, transporterna från tryckeriet och e-handelsförtetagens distributionscentraler. Målet är att de är emissionsfria 2025.

Vårt arbete med att utveckla nya hållbara tjänster tar aldrig slut. Premo ska bli emissionsfritt i hela distributionskedjan och erbjuda tjänster som varken påverkar miljön, klimatet ellerluftkvaliteten negativt.

Vi är medvetna om att det är en bit kvar. Men vill du vara med på vår fortsatta miljöresa finns bara en sak att göra. Låt Premos tidningsbud göra jobbet.

Vår resa till emissionsfria hemleveranser

 

Tidslinje

1971 bildades företaget under namnet Pressens Morgontjänst. Precis som då är det Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som äger Premo.

2018
, drevs våra 800 bilar av bensin och diesel. I dag sker alla våra hemleveranser antingen med elfordon, cykel eller till fots.

Sedan 2019 är Premo också en del av Early Birds distributionsnätverk som täcker hela Sverige.

I början av 2020 togs första steget i vår miljöomvandling av fordonsparken genom att vi köpte in 10 bensinsnåla bilar. Men bara några månader senare övergav vi fossilbränslet.

Vi ville satsa på el till 100 procent.

Våra första elfordon, Paxster, köpte vi i maj 2020 och ett år senare var det dags för de första elbilarna, Kangoo.

I dag är alla våra drygt 500 fordon emissionsfria. De flesta av dem är elcyklar och Paxters.
Alla fordon utgår från någon av våra 30 filialer i Storstockholm och levererar den så kallade Last Mile – från filial till postlåda.

2020 togs flera andra viktiga steg i vårt miljö- och klimatarbete:
Vi startade Miljönen, ett miljöinitiativ för ett friskare Östersjön. Hittills har Miljönen gett 4,5 miljoner kronor till en stor musselodling i Norstensfjärden som drivs av Ecopelag. Här kan du läsa mer om det

2020 gick Premo också med i Miljö- och klimatpakten i Stockholm. Pakten är ett samarbete mellan 350 företag och Stockholms stad för en klimatsmart stad med fokus på hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten.

Men vi nöjer oss inte med allt detta. Vårt arbete med att utveckla nya hållbara tjänster tar aldrig slut.

Nu när Last mile-transporterna är emissionsfria hösten 2023 siktar vi på nästa steg, First Mile, transporterna från tryckeriet och e-handelsföretagens distributionscentraler i Storstockholm.
Målet är att de är emissionsfria 2025.

Men vi slutar inte där.

Premo ska bli emissionsfritt i hela distributionskedjan och erbjuda tjänster som varken påverkar miljön, klimatet eller luftkvaliteten negativt.

Vi är medvetna om att det är en bit kvar. Vill du vara med på vår fortsatta miljöresa finns bara en sak att göra.

Låt våra tidningsbud göra jobbet!

Vad är emissionsfritt?

Vad menar vi med ”utan utsläpp"?
Leveranser utan utsläpp är leveranser där inga utsläpp sker i framförandet av fordonet, varken från fossila eller fossilfria råvaror. Till emissionsfritt räknas fordon som drivs med el, vätgas eller muskelkraft. I dag sker 100% av Premos transporter i Last Mile  utan utsläpp – det vill säga drivs endast av el och muskelkraft.

Vad är emissionsfritt?
Emissionsfritt definieras som transporter där inga utsläpp sker i framförandet av fordonet, varken från fossila eller fossilfria råvaror. Till emissionsfritt räknas fordon som drivs med el, vätgas eller muskelkraft. I dag är 100% av Premos fordon i Last Mile emissionsfria och drivs av el och muskelkraft.

Vad är skillnaden på fossilfritt och emissionsfritt? 
Fosslifritt är när drivmedel inte innehåller fossila råvaror som olja och naturgas. De framställs istället av animaliska eller vegetabiliska fetter. De bidrar inte till klimatförändringarna på samma sätt som fossila drivmedel, men släpper ändå ut en del växthusgaser och partiklar i luften.

Emissionsfritt däremot är leveranser där inga utsläpp sker i transporten, varken från fossila eller fossilfria råvaror. Till emissionsfritt räknas fordon som drivs med el, vätgas eller muskelkraft.

Vad är Last Mile?
Last Mile Delivery, eller ”sista milen-leveranser”, är den sista transporten från till exempel en distributionscentral eller butik hela vägen fram till slutkunden.