Ny miljon till musselodlingar i Stockholms skärgård

 

Sedan starten har Premos och Apoteas initiativ Miljönen gett 3,5 miljoner kronor till musselodlingar i Stockholms skärgård. Musselodlingarna bidrar till minskad övergödning av Östersjön.

 

Miljönen fortsätter att dra in miljoner till miljön. Sedan Premo och Apotea började sitt initiativ Miljönen för drygt två år sedan har 3,5 miljoner kronor samlats in till musselodlingar för att minska övergödningen i Östersjön.

– Det är fantastiskt att vi fått in en miljon till i år. Miljönen har blivit den framgång vi hoppades på och det visar att vi på Premo menar allvar med vårt miljöengagemang. Förutom Miljönen kommer alla våra Last-Mile-transporter vara emissionsfria 2023, säger Ricard Bring Tellander, sälj- och marknadschef på Premo.

Upplägget för Miljönen är enkelt. För varje Apotea-paket som Premo levererar går en krona till musselodlingarna i Östersjön.

På Ecopelag – den icke-vinstdrivande ekonomiska föreningen som driver musselodlingarna – är glädjen stor efter ytterligare en miljon kronor.

 – Stödet från Miljönen är helt avgörande för oss. Utan det skulle det vara mycket svårare att skala upp antalet odlingar för att accelerera reningen av Östersjön, säger Martin Reutgard, projektledare på Ecopelag, som driver Miljönens musselodlingar i Norstensfjärden i Stockholms södra skärgård.

Musselodlingarna minskar övergödningen av Östersjön på ett naturligt sätt. Musslorna livnär sig på alger och tar på så sätt upp näring som annars skulle bidra till både algblomning och döda bottnar. Genom att sedan använda musslorna på land som foder eller gödsel bildas ett cirkulärt flöde, eftersom man motverkar att näringen blir kvar på havets botten.

Ecopelags nya miljon från Miljönen räcker till 20 000 meter nya odlingsrep som sänks ner i havet. Under de 20 år som det kan skördas produceras ungefär 600 ton musslor, vilket ger 360 ton djurfoder. Det gör att 20 000 stockholmares fosforutsläpp neutraliseras över 20 år.

– Det som gör Miljönen så enkelt och unikt är att det är e-handelskunderna som genom att välja Premo som leverantör hjälper till att förbättra Östersjöns miljö, säger Ricard Bring Tellander, som hoppas att fler e-handlare väljer att ansluta sig till initiativet.

Några har redan gjort det:
Stor & Liten, Babyland, Widforss, Delitea, Happy Yachting och Smarta Saker.